Inholland: awareness en activatiecampagne voor studentenwelzijn - Brût Communicatie

Inholland: studenten #beginnenhier door opvallende activatiecampagne

De vraag

Studentenwelzijn is de afgelopen jaren een enorm belangrijk, veelbesproken onderwerp. Het welzijn van studenten staat onder druk en het onderwerp is de afgelopen jaren, mede door de coronatijd, alleen maar urgenter en belangrijker geworden. Voor zowel Nederlandse, als internationale studenten. Hogeschool Inholland doet hier veel onderzoek naar en wil haar studenten op dit thema optimaal ondersteunen. Enerzijds door verhalen te erkennen, anderzijds om het brede welzijnsaanbod van de hogeschool onder de aandacht te brengen. Van een goed gesprek met een coach tot een training om beter te kunnen plannen.

Aan Brût de vraag om strategisch mee te denken: hoe kunnen we vanuit het perspectief van studenten de informatievoorziening het best oppakken, zodat het aanbod bij de diverse doelgroepen op het netvlies staat? En zij gebruik weten te maken van het hulpaanbod, op het moment dat het voor hen van toepassing is? Met daarbij het allerbelangrijkste: alles vanuit de veerkracht van de student. Tegen dit actuele en bovenal belangrijke thema zeiden wij natuurlijk meteen ‘JA’!

Onderzoek en strategie

Allereerst wilden wij alle ins & outs weten rondom het thema studentenwelzijn. Welke welzijnsthema’s spelen er? Waar hebben studenten behoefte aan? Wat zijn eventuele barrières? Is het welzijnsaanbod van Inholland al bekend onder studenten? En al vooruitdenkend: Hoe bereiken we studenten dan het meest effectief? En met welke boodschap? Door middel van diverse interviews onder Inholland studenten en professionals en de analyse van relevante onderzoeken vanuit Inholland hebben we een krachtige strategie ontwikkeld voor de drie doelgroepen: primair de nationale en internationale studenten, secundair de professionals.

Aan de basis van studentenwelzijn bij Inholland staan een aantal belangrijke hoofdthema’s centraal. Goede prestaties (moeten) halen, hoe om te gaan met drukke planningen, naderende deadlines en eventuele vertraging, maar ook de verbinding aangaan met studiegenoten. En aanvullend voor internationale studenten: hoe vind je je weg in een nieuw land met een onbekend studiesysteem. Maar hoe ga je hier vervolgens mee aan de slag als student? Door zelf het heft in handen te nemen, met behulp van de juiste tools & handvatten van Inholland.

Na het ophalen van de thema’s en het vaststellen van de strategie, was het tijd voor de doorvertaling: de thema’s koppelen aan de tools & handvatten die Inholland biedt aan studenten op het gebied van welzijn. Om awareness voor het onderwerp en het ondersteuningsaanbod te genereren, hebben we met studentambassadeurs storytelling ontwikkeld met een echt, eigen verhaal per thema. Het echte verhaal vertellen, daar geloven we bij Brût in. In zowel foto- als videografie. Geen gescript verhaal, maar echte woorden van echte Inholland studenten. Elke student vertelt zijn of haar weg van vraagstuk of probleem naar de oplossing: het Inholland welzijnsaanbod.

Daarbij werd onze pay-off ‘Studeren is veel meer dan alleen school’ met bijpassende hashtag: #jebeginthier voor de Nederlandse studenten. Voor de internationale studenten spelen we in op ‘Boost your study experience’ met bijpassende hashtag: #youstarthere.

Van concept tot en met resultaat

Vanuit de strategie en rationale hebben we twee creatieve concepten gecreëerd om de thema’s op de kaart te zetten. Maar wie zijn wij eigenlijk om te bepalen welk concept het best aansluit bij de doelgroep? Door de straat, ehhh school, in te gaan en op verschillende Inholland locaties te testen welke visuele en tekstuele boodschap het meest aansluit bij studenten, hebben we een keuze gemaakt voor het definitieve concept met bijbehorende campagnestijl.

Als frisse start van de campagne gaven we met een kick-off event een eerste boost aan de campagne. Het Inholland promotieteam deelde bloemzaadjes uit met een QR-code die verwees naar de campagnepagina’s, waar de studenten een ingang vinden naar het ondersteuningsaanbod van Inholland op het gebied van studentenwelzijn. Daarna kon de campagneperiode beginnen: van posters, narrowcasting, roll up banners in de school tot en met organische content, hyperlokale advertising rondom alle Inholland locaties en remarketing advertenties.

Op het resultaat zijn we bijzonder trots. De eerste fase van de campagne sloeg goed aan en bereikte door onze cross-mediale inzet meermaals de Inholland studenten. Net als professionals binnen Inholland, welke een doorverwijsfunctie hebben naar het juiste aanbod. Op basis van meetbare resultaten hebben we de campagne continu doorontwikkeld en geoptimaliseerd, om zo ook de campagnefunnel zo goed mogelijk te volgen. Van bekendheid geven aan de vraagstukken en verhalen van studenten, tot meer de focussen op de mogelijkheden van het hulpaanbod en oproep tot activatie. Je begint hier… en dan verder!

SCHAKEL OOK

ONZE CREATIVITEIT IN