Hoogheemraadschap: inhakende kandidaatgerichte campagne - Brût Communicatie Creatieve Communicatie

ARBEIDSMARKTCOMMUNICATIE VERLEIDT POTENTIËLE WERKNEMERS

DE AANLEIDING

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden heeft moeite met het vinden van muskusrattenbestrijders.

VRAAG VAN DE KLANT

Een aantrekkelijke wervingscampagne.

ONZE STRATEGIE

De functie aantrekkelijk presenteren, passend bij de interesse van de doelgroep.

HOE

Door weinig tekst te gebruiken en de toekomstige werplek in beeld te brengen.

HET RESULTAAT

De vacatures zijn in een recordtempo ingevuld!

SCHAKEL OOK

ONZE CREATIVITEIT IN