Gouden Dagen: Serieus probleem op ludieke wijze in belangstelling gezet - Brût Communicatie Creatieve Communicatie
GOUDEN DAGEN

FONDSENWERVING

WIN HET HART VAN EEN OUDERE

Gouden Dagen wil graag fondsen werven bij huishoudens in de buurt van lokale zorg- en
welzijnsorganisaties. Zo zien donateurs resultaat van hun donaties en helpen ouderen (bekende gezichten)
bij hunzelf in de buurt. Omdat de stichting gestart is begin 2016 en nog weinig naamsbekendheid had, moest
er een opvallende DM ontwikkeld worden die de naamsbekendheid van de stichting vergroot en mensen
stimuleert om te doneren.

Uitvoering & Resultaat

Eenzaamheid bij ouderen is vaak onzichtbaar. Daarom hebben wij een concept ontwikkeld dat direct en op een ludieke manier aandacht vraagt voor het probleem. Aan de binnenzijde van de DM wordt vervolgens het serieuze probleem en de noodzaak voor donaties kort uiteen gezet.

VUmc is één van de acht universitair medische centra (UMC) in Nederland en gevestigd in Amsterdam. In 1964 opende het als het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit zijn deuren en vonden de eerste operaties plaats. In oktober 1966 volgde de officiële opening van het VU ziekenhuis. In 2001 ontstond VUmc door het samengaan van de medische faculteit en ziekenhuis.

SCHAKEL OOK

ONZE CREATIVITEIT IN