Animatie verhoogt aantal informatieaanvragen - Brût Communicatie Creatieve Communicatie

MEER INFORMATIEAANVRAGEN DANKZIJ ANIMATIE

DE AANLEIDING

De ontwikkeling van een nieuwe Quickscan Mentale Veerkacht.

VRAAG VAN DE KLANT

Een animatie om de quickscan onder de aandacht te brengen van de doelgroep.

ONZE STRATEGIE

Een animatie die organisaties stimuleert contact op te nemen met de Arbo Unie.

HOE

Door de animatie subtiel op te splitsen in twee delen: het belang van mentaal veerkrachtige medewerkers & de inhoud van de quickscan.

HET RESULTAAT

Een informatieve, activerende animatie die heeft geleid tot een stijging in het aantal informatieaanvragen.

SCHAKEL OOK

ONZE CREATIVITEIT IN